~/hi-light

Kalsong Salong

Sat, May 07, 2016

Jag Tippidi-tapade tagetBigidi-Botten och TaketKom och häng i mitt hus,Vi gör musik och sex-bus

Nigidi-när kommer bakslagetSigidi-så skönt över huvudtaget.Kryp ner i mitt hus,Vi gör musik och sex-bus.

Tjololo Baby kom hitSigidi-sexig dynamitDigidi-dansa i ditt rusVi gör musik och sex-bus

Nigidi-nu är vi näraMigidi-musik i all äraAnigid-analogt brusVi gör musik och sex-bus

Music and video produced with Free Software in Ubuntu StudioCHECK IT OUT!

Warning, some links might lead you to webshits like google, with aggressive tracking.