~/hi-light

Kalsong Salong

Sat, May 07, 2016

Jag Tippidi-tapade taget Bigidi-Botten och Taket Kom och häng i mitt hus, Vi gör musik och sex-bus

Nigidi-när kommer bakslaget Sigidi-så skönt över huvudtaget. Kryp ner i mitt hus, Vi gör musik och sex-bus.

Tjololo Baby kom hit Sigidi-sexig dynamit Digidi-dansa i ditt rus Vi gör musik och sex-bus

Nigidi-nu är vi nära Migidi-musik i all ära Anigid-analogt brus Vi gör musik och sex-bus

Music and video produced with Free Software in Ubuntu StudioCHECK IT OUT!

Warning, some links might lead you to webshits like google, with aggressive tracking.